Monica Granquist                                 Kjell Granquist               

      Björktrastgränd 19                                         Björktrastgränd 19                        

      23375 Klågerup                                             23375 Klågerup        

      0706-954743                                                0706-551688

                        

                                granquistlinedance@gmail.com

                                                            

     Instruktör                                                      Instruktör och Dj

     Instruktör i Bara                                                Instruktör i  Bara