Dansbeskrivning finns på Copperknob.co.uk        


                                            Med reservation för ändring!

 

                                                                                        

Datum                     Nybörjare     -   Södra Sandby                                                                

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                                   Med reservation för ändring!